Produkty

Přínosy DMD – systému pro řízení dopravy

 • Výrazně efektivnější řízení dopravy a mechanizace.
 • Okamžité vyhodnocení nákladovosti a rentability jednotlivých zakázek.
 • Usnadňuje práci dispečerům, garážmistrům i manažerům.
 • Zabraňuje chybám ve fázi objednávek, výkonu i fakturace.
 • Kontroluje dodržování legislativních norem, nabízí přehledné důkazy o jejich dodržování pro kontrolní orgány.
 • Zrychluje tok informací o provozu a výkonech parku.

Od plánování po vyhodnocení

Systém pro řízení dopravy DMD pracuje ve třech krocích:

 • Plánování zahrnuje evidenci zakázek a požadavků, plán přepravy a vytvoření stazky. Lze tady také zapnout funkci výpočtu AETR, která pomáhá dispečerovi při plánování výkonů řidičů. AETR se počítá v souladu s evropskými nařízeními (ES) č. 561/ 2006 a (EU) č. 165/ 2014  na základě již provedených a ještě neprovedených, ale již naplánovaných výkonů řidičů v DMD. Plánování se realizuje v modulu Dispečink, což je vlastně sofistikované řešení vycházející z dispečerské plachty, které umožňuje evidovat požadavky na výkony dopravy a mechanizace, ale i plánovat logistiku vývozu zboží nebo výrobků vzhledem na požadavky odběratelů (kdy přivézt, v jakém časovém okně, …). Umožňuje také samozřejmě sdílet tyto informace pracovníkům dopravy i expedice. Optimalizace svozů a rozvozů je součástí plánování logistiky a poskytuje významné úspory v oblasti snižování nákladů (nižší odježděné KM, efektivnější využití vozového parku, apod.).
  •  
 • Záznam o provozu a výkonu vozidla sbírá data o skutečném provozu vozidla. Funkcionalita Elektronická stazka (ES), aplikace pro operační systém Android, nabízí provozovatelům dopravně-mechanizačních parků dosáhnout s pomocí běžných mobilů či tabletů mnohem vyšší efektivity provozu.
  Základní přínosy ES jsou:
  • zaslání úkolů (příkazů k jízdě) a všech potřebných informací z dispečinku do zařízení,
  • záznam skutečné časové úsečky výkonu řidiče a vozidla na zakázkách,
  • tento záznam je po importu do DMD kompletním podkladem pro všechny výpočty (fakturace, mzdy, diety, spotřeba PHM, apod.),
  • při tom všem minimálně zatěžuje řidiče díky vlastní smart logice.
  •  
 • Vyhodnocení výkonů vám pak umožňuje spolehlivě a rychle vyúčtovat zakázku, vyhodnotit spotřebu PHM, vypočítat mzdu a celkové náklady, řídit technický stav zařízení, řídit lidské zdroje a vytvářet reporty. Součástí vyhodnocení výkonů je užitečná funkcionalita vytváření prognóz - modelování výpočtů. Potřebujete vědět na svých historických datech, jak se změní výsledky při změněných proměnných (fakturace, mzdy, PHM)? Potřebujete kalkulovat sazby pro nové smlouvy nebo změnit odměňování řidičů? Potom tuto funkcionalitu určitě oceníte.

Jednoduše řečeno – se systémem DMD ušetříte čas i finance, protože:

 • máte vždy přehled o ekonomické výkonnosti každé sledované jednotky vašeho parku,
 • zrychlíte oběh peněz,
 • včas řešíte servisní prohlídky a školení řidičů.

A navíc máte DMD – systém profesionálně vytvořený a perfektně integrovaný do vašich stávajících informačních systémů. Získejte více informací o DMD a kontaktujte nás nyní.

Funkční okruhy DMD

Software pro řízení dopravy DMD dokáže mnoho věcí a má zdaleka nejširší záběr z nabízených řešení. Níže najdete seznam všech modulů, které DMD obsahuje. Přirozeně vás zajímají odpovědi na vaše vlastní otázky. Ušetřete si čas, kontaktujte nás a my vám je rádi zodpovíme, systém předvedeme a sdělíme veškeré podrobnosti.

 • Evidence objednávek
 • Plánování jízd
 • Tisk nebo export dokladů
 • Pořízení a kontroly provozních záznamů
 • Fakturace
 • Mzdy a CN
 • Evidence, kontrola a vyhodnocení spotřeby
 • Řízení technického stavu parku
 • Řízení nákladovosti a rentability parku
 • Řízení rentability zakázek
 • Kontroly a plánování dodržování vyhl. 561/2006
 • Přiznání silniční daně
 • Přehled logistiky převážených substrátů
 • Optimalizace rozvozu a svozu
Go to top