Profil firmy Hobl & Pech

Založenie Hobl & Pech

Spoločnosť Hobl & Pech bola založená v roku 1990 dvojicou inžinierov Oldřichem Hoblem a Jiřím Pechem. Obaja už mali s dopravou dlhoročné skúsenosti. Ing. Pech poznal dopravu z tej praktickej časti, Ing. Hobl bol zase brilantným programátorom. Toto spojenie umožnilo vznik prvej verzie DMD – softwaru pre riadenie dopravy. Nakoľko bola spoločnosť od počiatku finančne sebestačná a nikdy nepotrebovala žiadny úver, bolo vždy možné väčšinu zisku opäť investovať do vývoja a testovania softwaru a dostať ho na špičkovú úroveň.

Prví zákazníci

Prvými firmami, ktoré si DMD zaobstarali, boli Doly Zbůch, Berger Bohemia a Armabeton Plzeň. U týchto spoločností Ing. Pech predtým pracoval na rôznych funkciách, prevažne ako vodič, a tak im systém ponúkol ako prvým. Systém slávil úspech a firma sa mohla začať ďalej rozvíjať. V roku 1993 bola zmenená právna forma na spoločnosť s ručením obmedzeným a je tak tomu dodnes.

Súčasnosť

V roku 1999 otvorila firma pobočku na Slovensku a v dnešnej dobe je systémom DMD vyhodnocovaných cez 50 000 vozidiel a mechanizačných strojov. Systém využíva mnoho známych spoločností. Hobl & Pech zamestnáva osem ľudí v Česku a dvoch na Slovensku. Všetci majú s dopravou praktické skúsenosti alebo sú skúsenými programátormi, ktorí navyše problematiku prevádzky dobre poznajú. Od roku 2012 má firma Hobl&Pech koncesiu na prevádzkovanie autodopravy. Cieľom je trvalý kontakt s problematikou a tiež možnosť otestovať naše produkty v reálnej prevádzke. To je obrovská výhoda, vďaka ktorej dokážeme jednoducho komunikovať s dispečermi, programátormi a všetkými, ktorí prichádzajú s DMD do styku.

Go to top