Produkty

Prínosy DMD – systému pre riadenie dopravy

 • Výrazne efektívnejšie riadenie dopravy a mechanizácie.
 • Okamžité vyhodnotenie nákladovosti a rentability jednotlivých zákaziek.
 • Zjednodušuje prácu dispečerom, garážmajstrom aj manažérom.
 • Zabraňuje chybám vo fáze objednávok, výkonu i fakturácie.
 • Kontroluje dodržiavanie legislatívnych noriem, ponúka prehľadné dôkazy o ich dodržovaní pre kontrolné orgány.
 • Zrýchľuje tok informácií o prevádzke a výkonoch parku.

Od plánovania po vyhodnotenie

Systém pre riadenie dopravy DMD pracuje v troch krokoch:

 • Plánovanie zahŕňa evidenciu zákaziek a požiadaviek, plán prepravy a vytvorenie stazky. Je tu tiež možné zapnúť funkciu výpočtu AETR, ktorá pomáha dispečerovi pri plánovaní výkonov vodičov. AETR sa počíta v súlade s európskymi nariadeniami (ES) č. 561/ 2006 a (EU) č. 165/ 2014 na základe už vykonaných a ešte nevykonaných, ale už naplánovaných výkonov vodičov v DMD. Plánovanie sa realizuje v module Dispečing, čo je vlastne sofistikované riešenie vychádzajúce z dispečerskej plachty, ktoré umožňuje evidovať požiadavky na výkony dopravy a mechanizácie, ale aj plánovať logistiku vývozov tovaru alebo výrobkov vzhľadom na požiadavky odberateľov (kedy priviesť, v akom časovom okne, …). Umožňuje tiež samozrejme zdieľať tieto informácie pracovníkom dopravy i expedície. Optimalizácia zvozov a rozvozov je súčasťou plánovania logistiky a poskytuje významné úspory v oblasti znižovania nákladov (nižšie odjazdené KM, efektívnejšie využitie vozového parku, apod.).
  •  
 • Záznam o prevádzke a výkone vozidla zbiera dáta o skutočnej prevádzke vozidla. Funkcionalita Elektronická stazka (ES), aplikácia pre operačný systém Android, ponúka prevádzkovateľom dopravno-mechanizačných parkov dosiahnuť s pomocou bežných mobilov či tabletov omnoho vyššiu efektivitu prevádzky.
  Základné prínosy ES sú:
  • zaslanie úloh (príkazov na jazdu) a všetkých potrebných informácií z dispečingu do zariadenia,
  • záznam skutočnej časovej úsečky výkonu vodiča a vozidla na zákazkách,
  • tento záznam je po importe do DMD kompletným podkladom pre všetky výpočty (fakturácia, mzdy, diéty, spotreba PHM, apod.),
  • popri tom všetkom minimálne zaťažuje vodiča vďaka vlastnej smart logike.
  •  
 • Vyhodnotenie výkonov vám potom umožňuje spoľahlivo a rýchlo vyúčtovať zákazku, vyhodnotiť spotrebu PHM, vypočítať mzdu a celkové náklady, riadiť technický stav zariadení, riadiť ľudské zdroje a vytvárať reporty. Súčasťou vyhodnotenia výkonov je užitočná funkcionalita vytvárania prognóz - modelovania výpočtov. Potrebujete vedieť na svojich historických dátach, ako sa zmenia výsledky pri zmenených premenných (fakturácia, mzdy, PHM)? Potrebujete kalkulovať sadzby pre nové zmluvy alebo zmeniť odmeňovanie vodičov? Potom túto funkcionalitu určite oceníte.

Jednoducho povedané – so systémom DMD ušetríte čas aj financie, pretože:

 • máte vždy prehľad o ekonomickej výkonnosti každej sledovanej jednotky vášho parku,
 • zrýchlite obeh peňazí,
 • včas riešite servisné prehliadky a školenia vodičov.

A navyše máte DMD – systém profesionálne vytvorený a perfektne integrovaný do vašich existujúcich informačných systémov. Získajte viac informácií o DMD a kontaktujte nás teraz.

Funkčné okruhy DMD

Software pre riadenie dopravy DMD dokáže mnoho vecí a má zďaleka najširší záber z ponúkaných riešení. Nižšie nájdete zoznam všetkých modulov, ktoré DMD obsahuje. Prirodzene vás zaujímajú odpovede na vaše vlastné otázky. Ušetrite si čas, kontaktujte nás a my vám ich radi zodpovieme, systém predvedieme a poskytneme všetky podrobnosti.

 • Evidencia objednávok
 • Optimalizácia rozvozu a zvozu
 • Plánovanie jázd
 • Tlač alebo export dokladov
 • Obstaranie a kontroly prevádzkových záznamov
 • Fakturácia
 • Mzdy a CN
 • Evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby
 • Riadenie technického stavu parku
 • Riadenie nákladovosti a rentability parku
 • Riadenie rentability zákaziek
 • Kontroly a plánovanie dodržovania vyhl. 561/2006
 • Priznanie cestnej dane
 • Prehľad logistiky prevážaných substrátov
Go to top